Neutralizační boxy Neutrakon®

slouží k zvýšení hodnoty pH kondenzátu plynových kotlů
dle požadavků normy ČSN 75 6760

Víte, že záleží na podmínkách
jednotlivého kanalizačního řádu jaké pH
lzvypouštět do stokové sítě?

>> číst více

Neutrakon®

Neutralizační box

Neutrakon® Air

Neutralizační box s provzdušněním

Neutralizační box pro kotelny s maximálním výkonem
500 kW pro nerezové a 100 kW pro hliníkové výměníky

Neutralizační box pro kotelny s maximálním výkonem
1500 kW pro nerezové a 1000 kW pro hliníkové výměníky

Hodnota pH kondenzátů
vzniklých spalováním plynu v kondenzačních kotlích činí 2,8 – 5,5

ČSN 75 6760 stanovuje, že kondenzáty vzniklé spalováním, které mají pH menší než 6,5 smí být odváděny
do domovní čistírny odpadních vod, povrchových vod nebo do vsakovacího zařízení pouze po předchozí neutralizaci.

 

Nejen provozovatelé domovních kotelen, ale i vlastníci domů s byty osazenými kondenzačními kotli,
by si měli uvědomit, že se kondenzát v jejich části kanalizace nestačí zředit ostatními splašky a zvýšit tak své pH.

Pokud jsou kotle provozovány v kondenzačním režimu, a to je po většinu topné sezóny i na méně vhodných topných systémech, je předpokládané množství vyprodukovaného kondenzátu na 1 kW výkonu 0,14 l/hod.

 

Domovní kotelna o výkonu 150 kW tedy vyprodukuje okolo 20 l kondenzátu za hodinu při provozu na maximální výkon. Běžná domovní kotelna je v provozu 1 500 – 2 000 hodin ročně.

 

Kotle ale nejsou v praxi provozovány po celou sezónu na plný výkon
a proto nelze skutečné množství kondenzátu vypočíst prostým znásobením běžným počtem provozních hodin.

 

Vyjdeme-li ale z množství tepla vyrobeného takovouto kotelnou za rok,
lze kvalifikovaně odhadnout vyprodukované množství kondenzátu na
20 – 30 000 litrů za rok.

Pokud není kondenzát v tak velkém množství neutralizován, napadá agresivně kanalizační svody v domě i přípojku do hlavního řadu s fatálními následky.

Jak vybrat vhodný neutralizační box?

Neutralizační kapacita boxu je ovlivňována typem a množstvím použitých granulí, kvalitou spalovaného plynu a zejména pak materiálem výměníku kotle.

 

Pokud je odváděn kondenzát z kotlů s nerezovým výměníkem, je neutralizační kapacita boxu výrazně vyšší než při odvodu kondenzátu z kotlů s hliníkovým výměníkem, které jsou náchylnější k povrchové korozi.

 

Zoxidované částečky hliníkových výměníků kotlů se míchají s kondenzátem a způsobují slepování granulí v boxu a tím jeho nefunkčnost.

 

Proto se pro tyto typy výměníků přednostně používají boxy v provedení Air s provzdušňováním granulí, které zamezuje jejich slepování a boxy samotné musí být mnohem větší.

Granule GS

 

pouze pro boxy
bez provzdušňování

  • zvyšují pH až na hodnotu 10
  • kuličky o průměru 5 – 10 mm
  • vysoká reaktivita
  • vyšší neutralizační kapacita oproti GN

Granule GN

 

pouze pro boxy Air
s provzdušňováním

  • zvyšují pH na hodnotu 7,9
  • štěrk o velikosti 5 – 10 mm
  • nižší reaktivita
  • odolnější proti slepování při provzdušňování

Brilon neutrakon®

Neutralizační box pro nerezové výměníky kotlů
maximální výkon kotle / kotelny vhodný typ neutralizačního boxu objednací číslo cena bez DPH
100 kW Neutrakon 100/70 N001-S 3 990 Kč
500 kW Neutrakon 500/100 N002-S 4 990 Kč
1 000 kW Neutrakon 1000/650 Air N005-N 12 490 Kč
1 500 kW Neutrakon 1500/1000 Air N006-N 15 990 Kč
Neutralizační box pro hliníkové výměníky kotlů
maximální výkon kotle / kotelny vhodný typ neutralizačního boxu objednací číslo cena bez DPH
70 kW Neutrakon 100/70 N001-S 3 990 Kč
100 kW Neutrakon 500/100 N002-S 4 990 Kč
170 kW Neutrakon 300/170 Air N003-N 6 490 Kč
300 kW Neutrakon 500/300 Air N004-N 8 990 Kč
650 kW Neutrakon 1000/650 Air N005-N 12 490 Kč
1 000 kW Neutrakon 1500/1000 Air N006-N 15 990 Kč
Náhradní náplně
název objednací číslo cena bez DPH
GS - náhradní náplň 5 kg pro Neutrakon GS05 1 490 Kč
GN - náhradní náplň 5 kg pro Neutrakon Air GN05 990 Kč
indikátorové papírky na měření pH 0–12, 20 ks 29 Kč

Dokumentace ke stažení

Informační leták

 

PDF [0,5 MB]

Návod k obsluze

 

PDF [0,5 MB]

Kde neutralizační box zakoupit?

Online

 

V případě, že jste registrovaný partner společnosti Brilon a.s., můžete jej objednat přímo po přihlášení v partnerském portálu na adrese:

katalog.brilon.cz

Kontaktujte obchodního zástupce

 

Ještě nás neznáte, ale potřebujete neutralizační box nebo radu odborníka? Najděte si obchodního zástupce pro váš region na adrese:

www.brilon.cz

Proč neutralizovat?

Přehled modelů

Výběr neutralizačního boxu

Dokumentace

Kde zakoupit

Sezemická 6/A3

193 00 Praha 9 - Horní Počernice

www.brilon.cz